letko.net

Nacházíte se: letko.net > Blog > Socrates/Erasmus - Byrokratická válka

Socrates/Erasmus - Byrokratická válka

Kterak vyjet a vrátit se po papírové stránce.

24. května 2006

Jakožto student vyjíždějící v rámci projektu Socrates máte právo na jisté nemalé finanční zdroje od Evropské unie, českého ministerstva školství a VUT. Ovšem nic není úplně zadarmo. Na oplátku se nemusíte upsat ďáblu, nýbrž úřednickému šimlu. Jak tedy takový výjezd vlastně probíhá po papírové stránce?

Když uspějete ve výběrovém řízení na fakultě, máte povoleno kontaktovat vaši vysněnou univerzitu. Nejspíše z jejich stránek si stáhnete tzv. Application form, který vyplníte, podepíšete, přidáte fotku a odešlete. Univerzita vám pak odpoví pomocí tzv. Invitation letter, který je úředním dokumentem vašeho přijetí ke studiu. S tímto papírem pak můžete roztočit byrokratické mlýny. Je vám vytvořena fakultní a rektorátní složka a vy se tak oficiálně stáváte vyjíždějícím studentem.

Druhým velmi důležitým dokumentem je tzv. Learning agreement. Tento dokument si vytvoříte doplněním vámi vybraných předmětů, které hodláte absolvovat na zahraniční univerzitě, do předem připravené šablony. Každý záznam v tomto dokumentu musí obsahovat kód předmětu, jeho název a počet ECTS kreditů. Takto vyplněný dokument podepíšete, a pak se snažíte donutit k podpisu jak vaší, tak vzdálenou univerzitu. Trochu problém je, že všichni zúčastnění by rádi originál, který však přísluší jen vašemu fakultnímu koordinátorovi. Pokud posléze budete chtít udělat jakoukoli změnu v tomto dohodnutém Learning agreementu, vytvoříte ze šablony jeho dodatek a opět si užijete podpisové kolečko. Doporučuji dodatek vytvořit až těsně před koncem výjezdu a ono kolečko tak podstoupit jen dvakrát.

Máte-li Learning agreement můžete podepsat smlouvu s vaší univerzitou o čerpání finančních prostředků. Zde je nejdůležitější forma převodu peněz. Doporučuji převod na váš účet v Čechách.

Mezitím vaše komunikace se zahraničím neutuchá, neboť se nechcete smířit s myšlenkou návratu k přírodě, a tak posíláte tzv. Accomodation form, který by vám mohl zajistit ubytování na kolejích.

Jedete-li do civilizovaného světa můžete očekávat, že vás kontaktuje váš tutor – tedy student, který má za úkol vám vše na začátku ukázat. Počet formulářů, které vás potkají během pobytu závisí na mnoha okolnostech. Já se například musel nahlásit k přechodnému pobytu na policii, totéž provést na poště a v univerzitě vyplnit několik formulářů, abych dostal login, elektronický klíč k učebnám, stal se členem Studentské unie a měl tak možnost čerpat slevy. Za zmínku pak již stojí jen potvrzení o studiu někdy v polovině vašeho pobytu, abyste mohli dostat druhou polovinu grantu.

Pak se vracíte domů, kromě přátel, rodiny a českého piva vás čeká několik byrokratických koleček. Na rektorátu musíte odevzdat potvrzení o délce pobytu, vyplnit elektronickou zprávu o výjezdu a nechat kopii tzv. Transcript of records. Tento dokument vám vydává vzdálená univerzita a obsahuje přepis toho, co a s jakým výsledkem jste absolvovali. Bohužel tento dokument vám bude doručen dost dlouho po ukončení pobytu. Ale všichni zúčastnění si na to již docela zvykli, takže vám kvůli tomu nikdo hlavu trhat nebude. Jeho originál musíte odnést na studijní oddělení. Tam také odnášíte žádosti o uznání předmětu, pakliže chcete v zahraničí studovaný předmět uznat jako povinný. Všechny volitelné se uznávají automaticky.

V případě, že se vám líbí pět kreditů za ZPX – zahraniční odbornou praxi – musíte ještě sepsat krátkou esej o vašem výjezdu a odevzdat jí na studijním oddělení. No, a pak vám již nezbývá než opět spokojeně studovat domovskou univerzitu.

Naposledy zmeneno: 24. května 2006
Zobrazeno: 3268
Jedu na LETCo. enginu. Zdeněk Letko (2005-6)